Educatie

ereprijs compositieproject met strijkkwintet uit
Het Gelders Orkest

een compositieproject voor middelbare scholieren – maart en april 2017 – in de examenklassen muziek

Het ereprijs compositieproject is de meest vergaande consequentie van de gedachte dat leerlingen pas werkelijk iets leren als ze zich er persoonlijk aan verbinden. Het schrijven van een compositie vraagt een grote inspanning, nogal wat tijd en bovendien de bereidheid om risico’s te lopen: de leerlingen doen immers iets wat ze nog nooit gedaan hebben. Het resultaat is de moeite altijd meer dan waard. Voor leerlingen is het een onvergetelijke ervaring om een orkest ‘zijn’ stuk te horen spelen, zeker als ouders, medeleerlingen en vrienden er ook bij zijn om het te horen.

Dit schooljaar stelt Het Gelders Orkest twee scholen in de gelegenheid om niet alleen voor de musici van de ereprijs te componeren, maar ook voor een strijkkwintet van Het Gelders Orkest. Hiermee wordt een heel nieuw register toegevoegd aan dit al jaren lang succesvolle project van de ereprijs!

Dit schooljaar gaat het ereprijs compositieproject met strijkers uit Het Gelders Orkest bij de volgende scholen:

Ludgercollege Doetinchem – maart 2017
Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud – april 2017

HGO – Voortgezet onderwijs

HGO Logo zwart_cyclaam

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstructieconcert in de repetitieruimte van het orkest
Het demonstructieconcert wordt geopend met een presentatie door een spraakmakende componist. De afgelopen jaren gaven onder andere David Dramm, Huba de Graaff, Richard Ayres, en Aafke Romein deze presentatie. Hierna eten we met de leerlingen soep en een broodje en vervolgens speelt het orkest een aantal composities. De leerlingen krijgen uitleg over deze werken en ze kunnen vragen stellen. Na afloop kunnen ze vragen stellen aan alle musici.

Lesprogramma
Na het Demonstructieconcert wordt door de docenten een aantal lessen gegeven met als centraal thema de muziek uit de twintigste eeuw en in het bijzonder de literatuur van het orkest. Luistervoorbeelden en analyses worden door het orkest ter beschikking gesteld. Aan het eind van dit lesprogramma formuleren de leerlingen, in overleg met hun docent en op basis van hun eigen muzikale belevingswereld, een persoonlijke compositieopdracht. Met name de reeds meerdere malen gememoreerde diversiteit van ‘de ereprijs’ speelt hierbij een rol. Vanaf dit moment hebben de leerlingen ongeveer twee maanden om hun maximaal vier minuten durende compositie volledig zelfstandig tot in alle details op papier uit te werken.

Scholingscursus Docenten
Voor docenten is het rendement hoog: de leerlingen zijn zo intensief bezig met de materie, dat allerlei muziektheoretische aspecten, maar vooral ook het muzikale voorstellingsvermogen, op een natuurlijke wijze worden verwerkt en getraind. Het begeleiden van een dergelijk proces is echter geen sinecure. Er is dan ook een scholingscursus gekoppeld aan het project. Daarin doorlopen de docenten het volledige leerproces van de leerlingen eerst zelf (inclusief het schrijven van een compositie). Tevens worden in deze cursus de muziekinhoudelijke en pedagogisch didactische aspecten aan de orde gesteld.