SUPPORTER

Wij stellen voor één euro voor elk jaar ereprijs – Barbara Brouwer en Jan Schut.

support € 37 voor de toekomst: de ereprijs zit er om te springen, echt, we rekenen op u, samen voor die jonge componisten, dansers, choreografen en middelbare scholieren. Dan bent u vriend van de ereprijs: SUPPORTER.

Graag uw naam, adres, email en telefoon via gj.schut@chello.nl, blbrouwer@yahoo.com of info@ereprijs.nl of bel 0625057310. Rekeningnummer: NL88 RABO 0143 7057 17 tnv de ereprijs. (ook een kleinere of grotere gift, Geefwet- regeling – www.ereprijs.nl/geven alles is mogelijk)

orkest de ereprijs heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

http://anbi.federatiecultuur.nl/organisatie/kunsten-92/orkest-de-ereprijs/

DSC_0239uu

Heeft u vragen over de fiscaliteit van giften, stel deze dan aan onze bestuurder Jan Schut, die specialist op dit gebied is. Hij is te bereiken via gj.schut@chello.nl of 06.2505.7310.