VACATURE: Bestuursvoorzitter orkest de ereprijs

VACATURE: Bestuursvoorzitter orkest de ereprijs

Orkest de ereprijs is een in Oost Nederland gevestigd uniek professioneel ensemble van 15 musici in een bijzondere samenstelling van blazers, gitaren en slagwerk. In ruim 35 jaar tijd heeft het orkest een solide internationale reputatie opgebouwd als uitvoerder van hedendaagse muziek.

Orkest de ereprijs zoekt een

Bestuursvoorzitter

(m/v)

die enthousiast weet bij te dragen aan het bestaansrecht van het orkest. Accenten daarbij zijn de strategische positie van het orkest binnen de hedendaagse podiumkunsten en een gezonde, langjarige financiële exploitatie.

Profiel bestuursvoorzitter
De voorzitter opereert primus inter pares binnen het bestuur. Voorts:

 • onderhoudt korte lijnen met de artistiek directeur en met de zakelijk leider;
 • voelt zich thuis in de (hedendaagse) muzieksector en heeft visie over de (toekomstige) positie van het orkest in deze sector;
 • weet het bestuursbeleid zowel intern als extern met verve uit te dragen;
 • bestuurt op hoofdlijnen en kent uit ervaring de balans van kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • maakt tijd om de functie competent uit te voeren.

Gevraagde kwalificaties

 • De voorzitter is muziekliefhebber en heeft affiniteit met de hedendaagse muziekpraktijk;
 • heeft kennis en ervaring om de belangen van het orkest te kunnen ondersteunen;
 • heeft ervaring met het succesvol besturen van een non-profit organisatie;
 • is scherp op een efficiënte bedrijfsvoering (financiën, marketing);
 • is verbindend, communicatief en kan zo nodig direct en concreet zijn;
 • kent het voor het orkest relevante bestuurlijke en politieke netwerk (Apeldoorn, landelijke fondsen, et cetera). Heeft bij voorkeur toegang tot het netwerk van het (Gelderse) bedrijfsleven;
 • herkent hoe digitalisering kan bijdragen aan samenwerkingsverbanden tussen cultuurmakers.

Organisatie
Het bestuur werkt volgens de code cultural governance. De ereprijs is een vereniging, de musici zijn zelfstandigen zonder personeel. De vereniging is bestuurlijk eindverantwoordelijk, maar heeft statutair vastgelegd dat:

 • de voorbereiding en uitvoering van het artistieke beleid gedelegeerd is aan de artistiek directeur, tevens dirigent van het orkest;
 • de bestuurlijke taken gedelegeerd zijn aan het bestuur.

Procedure
Hebt u belangstelling voor deze onbezoldigde functie en meent u te voldoen aan de gevraagde kwalificaties, dan nodigen wij u uit vóór 9 november 2017 te reageren naar Michel Bezem, zakelijk leider van orkest de ereprijs via michel@ereprijs.nl. Meer informatie over de ereprijs op www.ereprijs.nl. De ereprijs heeft de ANBI-status en volgt de code cultural governance.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rob Bakker, secretaris binnen het bestuur via robclbakker@gmail.com of 06 4766 2400.