• Start
  • Afscheidsbericht Wim Boerman

Afscheidsbericht Wim Boerman

Dit was het dan. Iets meer dan 40 jaren en geheel tot mijn grote plezier. Nog steeds, maar een aantal bijkomstigheden gaven aanleiding het stokje door te geven. Met veel dank aan alle leden en ex-leden van vereniging de ereprijs, want zonder hun voortdurende energie en betrokkenheid was het nooit gelukt. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de diverse bestuursleden, die er mede voor gezorgd hebben dat de basis voor alle activiteiten werd gelegd en onderhouden. Niet te vergeten in dit verband de diverse politici zowel lokaal als met name ook regionaal en de daarmee verbonden overheden.

Maar de core business was en is de muziek, de actuele muziek. Mijn grote dank aan alle componisten die het avontuur met de ereprijs zijn aangegaan in de afgelopen decennia.

De makers dus, niet alleen van nieuwe muziek, maar ook uit andere disciplines van theater/drama, dans film tot beeldende kunst. In dat kader ben ik ook veel dank verschuldigd aan vele leiders van theaters, gezelschappen, opleidingsinstituten en niet te vergeten de docenten muziek op de middelbare scholen in het ereprijs compositieproject.

20 december is mijn laatste activiteit als artistiek directeur van orkest de ereprijs. In deze tijden geen borrel met hapjes en dat soort sociale zaken, maar gewoon 2 uitvoeringen van hetzelfde programma in Orpheus in Apeldoorn. Wellicht bestaat er in de loop van het voorjaar weer de mogelijkheid tot het organiseren van een feestje, partijtje, uitje, afscheidsreceptie en daar zullen we iedereen van op de hoogte stellen en uitnodigen. Voor wat betreft de ereprijs zal de artistieke leiding vanaf 2021 in handen zijn van Aspasia Nasopoulou. Ik wens haar met het team, bestuur en leden van orkest de ereprijs het allerbeste en hoop nog waanzinnig interessante en veel nieuwe muziek mede door hen te horen in de naaste toekomst.

Hartelijk tot ziens, wim