Compositionproject

Het ereprijs-compositieproject gaat uit van het idee dat leerlingen pas werkelijk iets leren als ze zich er persoonlijk aan verbinden. Het schrijven van een compositie vraagt een grote inspanning, nogal wat tijd en bovendien de bereidheid om risico’s te lopen: de leerlingen doen immers iets wat ze nog nooit gedaan hebben. Het resultaat is de moeite altijd meer dan waard. Voor de leerling is het een onvergetelijke ervaring om een orkest ‘zijn’ stuk te horen spelen; zeker als ouders, medeleerlingen en vrienden er ook bij zijn om het te horen!

Demonstructieconcert in de repetitieruimte van het orkest
Het demonstructieconcert wordt geopend met een presentatie door een spraakmakende componist. De afgelopen jaren gaven onder andere David Dramm, Huba de Graaff, Richard Ayres, en Aafke Romein deze presentatie. Hierna eten we met de leerlingen soep en een broodje en vervolgens speelt het orkest een aantal composities. De leerlingen krijgen uitleg over deze werken en ze kunnen vragen stellen. Na afloop kunnen ze vragen stellen aan alle musici.

Lesprogramma
Na het Demonstructieconcert wordt door de docenten een aantal lessen gegeven met als centraal thema de muziek uit de twintigste eeuw en in het bijzonder de literatuur van het orkest. Luistervoorbeelden en analyses worden door het orkest ter beschikking gesteld. Aan het eind van dit lesprogramma formuleren de leerlingen, in overleg met hun docent en op basis van hun eigen muzikale belevingswereld, een persoonlijke compositieopdracht. Met name de reeds meerdere malen gememoreerde diversiteit van ‘de ereprijs’ speelt hierbij een rol. Vanaf dit moment hebben de leerlingen ongeveer twee maanden om hun maximaal vier minuten durende compositie volledig zelfstandig tot in alle details op papier uit te werken.

Scholingscursus Docenten 
Voor docenten is het rendement hoog: de leerlingen zijn zo intensief bezig met de materie, dat allerlei muziektheoretische aspecten, maar vooral ook het muzikale voorstellingsvermogen, op een natuurlijke wijze worden verwerkt en getraind. Het begeleiden van een dergelijk proces is echter geen sinecure. Er is dan ook een scholingscursus gekoppeld aan het project. Daarin doorlopen de docenten het volledige leerproces van de leerlingen eerst zelf (inclusief het schrijven van een compositie). Tevens worden in deze cursus de muziekinhoudelijke en pedagogisch didactische aspecten aan de orde gesteld.