Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Ereprijs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Orkest De Ereprijs, omdat u kaarten heeft gekocht voor één of meerdere van onze voorstellingen en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Ereprijs verstrekt. De Ereprijs kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en/of achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw gender
  • Uw IP-adres
  • Uw (geanonimiseerde) gegevens over uw activiteiten op onze website

WAAROM ORKEST DE EREPRIJS GEGEVENS NODIG HEEFT

De Ereprijs verwerkt uw persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast gebruikt de ereprijs, indien u hier toestemming voor heeft gegeven,  uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en voorstellingen.

Verder kan De Ereprijs uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

De Ereprijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw naam en e-mailadres bewaren wij maximaal vier jaar ten behoeve van marketing en PR, overige persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan twee jaar tenzij er een overeenkomst met u wordt gesloten.

DELEN MET ANDEREN

De Ereprijs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens zullen in andere gevallen nooit zonder uw toestemming of voor commerciële doeleinden aan derden worden verstrekt.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Orkest De Ereprijs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Ereprijs gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Ereprijs maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de ereprijs bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de ereprijs te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. De gegevens die hiertoe worden opgeslagen worden maximaal twee jaar bewaard.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De ereprijs heeft hier geen invloed op.

De Ereprijs heeft Google geen toestemming gegeven om via De Ereprijs verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de ereprijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. de ereprijs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGEN

De Ereprijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Ereprijs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Ereprijs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Orkest De Ereprijs
Roggestraat 44
7311 CD Apeldoorn

T 055 57 89 248

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
https://www.ereprijs.nl

KVK: 40121336

Privacyverklaring

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Ereprijs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Orkest De Ereprijs, omdat u kaarten heeft gekocht voor één of meerdere van onze voorstellingen en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Ereprijs verstrekt. De Ereprijs kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

WAAROM ORKEST DE EREPRIJS GEGEVENS NODIG HEEFT

De Ereprijs verwerkt uw persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast gebruikt de ereprijs, indien u hier toestemming voor heeft gegeven,  uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en voorstellingen.

Verder kan De Ereprijs uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

De Ereprijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw naam en e-mailadres bewaren wij maximaal vier jaar ten behoeve van marketing en PR, overige persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan twee jaar tenzij er een overeenkomst met u wordt gesloten.

DELEN MET ANDEREN

De Ereprijs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens zullen in andere gevallen nooit zonder uw toestemming of voor commerciële doeleinden aan derden worden verstrekt.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Orkest De Ereprijs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Ereprijs gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Ereprijs maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de ereprijs bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de ereprijs te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. De gegevens die hiertoe worden opgeslagen worden maximaal twee jaar bewaard.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De ereprijs heeft hier geen invloed op.

De Ereprijs heeft Google geen toestemming gegeven om via De Ereprijs verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de ereprijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. de ereprijs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGEN

De Ereprijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Ereprijs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Ereprijs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Orkest De Ereprijs
Roggestraat 44
7311 CD Apeldoorn

T 055 57 89 248

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
https://www.ereprijs.nl

KVK: 40121336